Home / Uncategorized / Depresyondan çıkmak için dua

Depresyondan çıkmak için dua

Depresyondan çıkmak için dua , bizi çepeçevre saran sıkıntı, stres ve bunların sonucu olarak yaşadığımız depresyon anlarında gönlümüze huzur yağdıracak muhteşem dua ve ayetleri Rabbimiz bize ikram eder. Stres ve depresyonun en güçlü manevi terapilerinden biri, korku ile ümit arasındaki manevi dengeyi sağlamaktır. Her zorluktan sonra biri dünyada, diğeri ahirette bizi iki tane kolaylığın ve güzelliğin beklediğini bilmek, sıkıntı içindeki insan için müthiş bir manevi ilaçtır. 

Zamanın oğlu olmak

İçimizdeki sıkıntıları en aza indiren mutluluk ve huzur reçetesi “ibnü’l-vakt” olmaktır. İbnü’l vakt, “zamanın oğlu olmak” demektir. Geçmiş için hayıflanmaktan, gelecek için endişeye düşmekten uzaklaşmak, nefes aldığımız anda Allah rızası için en güzel işle meşgul olmak ve içinde bulunduğumuz anı değerlendirmektir.

Kanaat Hazinesi

Modern dönemin insanını mutlu ve huzurlu kılacak bir reçete; Allah’ın kendisine verdiği ile mutlu olması, halinden razı olmasıdır. Elindeki ile mutlu olmaya “kanaat hazinesi” denir. Kanaatkar insan aç da olsa zengindir.

Tevekkül

Tevekkül, mutluluğun bir başka kanadıdır. Tecelli eden kaderin hükmüne razı olan, her işte Allah’a güvenen kişi tevekkül etmiş, demektir. Çünkü tevekkül, Allah’ın huzurunda kayıtsız şartsız teslimiyet halidir. 

Depresyondan çıkmak için dua

Duha, İnşirah ve Taha surelerindeki ayetler ruhumuza nefes aldırmaktadır. Bu surelerin manaları iyi anlaşılır ve hissedilirse, bizim düşünce ve gönül dünyamızı değiştirebilir.

Taha Suresi

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Rabbi’ş-rahli sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli

Anlamı: Rabbim göğsümdeki sıkıntılara inşirah ver.(Sıkıntılarımı huzur, mutluluk ve saadete dönüştür) İşlerimi kolaylaştır. Dilimdeki bağları çöz ki, işitenler sözlerimi anlasınlar.

İnşirah Suresi

İnşirah suresi de Hz. Peygamber’in ağır peygamberlik yüküne rağmen gönül ferahlığına ve huzura kavuşturulduğunu bize bildirir. Biz de gönlümüze ve zihnimize ağır gelen sıkıntı, stres, ve depresif hallerimizi, bu suredeki mucizevi ayetleri okuyarak gönül huzuruna dönüştürebiliriz.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 1. Elem neşrah leke sadrâk.
 2. Ve vada’nâ ’anke vizrâk.
 3. Elleziy enkada zahrâk.
 4. Ve refa’nâ leke zikrâk.
 5.  Feinne me’al’usri yusrâ.
 6. İnne me’al’usri yusrâ.
 7. Feizâ ferağte fensab.
 8. Ve ila Rabbike ferğab.

İnşirah Suresinin Anlamı, Meali

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

5-6 Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

7-8 Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

Duha Suresi

Korku-ümit dengesinin anahtarı olan Duha suresinin iniş nedeni, bize sıkıntı içerisindeki insanın buradaki ayetlerle neden huzur bulacağını göstermektedir. 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

 1. Vedduha
 2. Velleyli iza seca
 3. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
 4. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
 5. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
 6. Elem yecidke yetiymen feava
 7. Ve vecedeke dallen feheda
 8. Ve vecedeke ‘ailen feağna
 9. Femmel yetiyme fela takher
 10. Ve emmessaile fela tenher
 11. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Türkçe Anlamı

1.Kuşluk vaktine andolsun,
2.Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
3.Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4.Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5.Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
6.Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7.Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
8.Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
9.Öyleyse sakın yetimi ezme!
10.Sakın isteyeni azarlama!
11.Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

Tavsiye Yazılar

Depresyondan çıkmak için dua, stres, depresyon ve sıkıntılarınıza bu sureleri okuyarak son vererek, gerçek huzur ve mutluluğu yakalayabilirim.

Hakkında tılsımlı dualar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir