Home / DUA / Cuma selası okunurken bu duayı yapan parayı bulur

Cuma selası okunurken bu duayı yapan parayı bulur

Cuma selası okunurken bu duayı yapan parayı bulur! Evrende her şey enerjiden oluşur. Para da bir enerjidir. Hayatınıza parayı çekmek istiyorsanız, para enerjisini harekete geçirmeniz, aktive etmeniz gerekir.  Cuma vakti sala okunurken aşağıda duaları, ayeti kerimeleri okursanız para enerjisini aktive ederek bolluk bereketi ve parayı hayatınıza çekebilirsiniz. Bu terkip denenmiş olup müthiş olumlu etkileri yaşanmaktadır. 

Önemli not: Bu terkip bazıları tarafından şirk olarak nitelendirilebilir. Burada amaç para enerjisini aktive etmek. Secde ederken paraya değil Yüce Yaratıcımıza secde ediyoruz. Bolluğu bereketi her şeyi Rabbimizden istiyoruz. Öncelikle, ilahi kanunlara uygun yaşamalı, ibadetlerimizi aksatmamalıyız. Bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu unutmamalıyız. Kazancımızı helal yollarda aramalı ve kazandıklarımızı bütünün ve kendimizin hayrına olacak şekilde helal yollarda harcamalıyız.

Cuma selası okunurken bu duayı yapan parayı bulur

 • Öncelikle, “çıktım salaya yolladım Mevla’ya” diyorsunuz.
 • 2 elinize 2 adet kağıt parayı alıyorsunuz. Ellerinizi başınızın üzerine yukarıya kaldırıp, paraları parmaklarınızın arasında çeviriyorsunuz. Bunu yaparken aşağıdaki ayeti kerimeleri ve duaları sırası ile okuyorsunuz. Ettehiyatü duası, Fatiha Suresi, İhlas Suresi, Ayetel Kürsi, İnşirah Suresi, Felak Suresi, Nas, Suresi, Enfal Suresi 9. ayet ve Celcelütiye 11.
 • Sonrasında elinizdeki paralar ile ellerinizi göğüslerinizin üzerine koyup kıble yönünde 11 adım atıyorsunuz.
 • Paralar ile birlikte secde yapıyorsunuz. Ellerde para var ama burada amaç paraya secde yapmak değil, secdeyi Rabbimize yapıyoruz, bu bilinçte olmalıyız. Secdede iken “la ilahe illallahu Vallahu ekber” okuyorsunuz. 11 kere okuyabilirsiniz.
 • Ellerimizde paralar ile tahiyyat durumunda oturarak “Rabbim verdiğine, vereceğine şükrediyorum” diyoruz. Paraları tüm bedenimizde dolaştırıyoruz. 
 • Bu iki parayı cüzdanınıza koyun sonrasında mümkünse bağış yapmalı, ihtiyacı olana sadaka olarak vermeliyiz. Eğer, imkanımız yok ise bu paralar ile kendi el emeği ile üreten kişiden bir şeyler satın almalıyız.

Duaların, ayeti kerimelerin okunuşu

 • Ettehiyatü duası: “Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.”
 • Fatiha Suresi: 1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”
 • İhlas Suresi: Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Kul huva(A)llâhu ehad. 2. (A)llâhu-ssamed. 3. Lem yelid velem yûled. 4. Velem yekun lehu kufuven ehad.
 • Ayetel Kürsi: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” (Bakara suresinin 255)
 • İnşirah Suresi: Bismillâhirrahmanirrahim. 1- Elem neşrah leke sadrak(e) 2- Ve vada’nâ ’anke vizrek. 3- Elleziy enkada zahrek. 4- Ve refa’nâ leke zikrek. 5- Feinne me’al’usri yüsrâ. 6- İnne me’al’usri yüsrâ. 7- Feizâ ferağte fensab. 8- Ve ila Rabbike ferğab.
 • Felak Suresi: Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Kul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2. Min şerri mâ halak. 3. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. Kul e’ûżu birabbi-nnâs. 2. Meliki-nnâs. 3. İlâhi-nnâs. 4. Min şerri-lvesvâsi-lḣannâs. 5. Elleżî yuvesvisu fî sudûri-nnâs. 6. Mine-lcinneti ve-nnâs.
 • Enfal Suresi 9. ayet: İz testegisune rabbekum festecabe lekum enni mumiddukum bi elfin minel melaiketi murdifin.
 • Celcelütiye 11: Ehâtat bihil envêru min külli cânibin Ve heybetü mevlênêl azîmi binâ alet.

Kaynak: Çağla Yüksel https://www.youtube.com/watch?v=-rlideZDCjw

Hayatınızdaki Değişiklikleri Şaşkınlıkla İzleyeceksiniz!

Allah’ın izniyle bakım yapılarak yaşamış olduğunuz sorunlarınızın sebebinin belirlenmesi ve sonrasında ilmi havas çalışmaları yapılarak çözümü için doğru adrestesiniz. 

Not: Tarafınıza ya da bir yakınınıza büyü yapılmış olacağından, cin musallatına maruz kalmış olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, bakım hizmeti almak için Bakım hizmeti nasıl alınır başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Sizden gelenler

 

Tavsiye Yazılar

buyunasilbozulur.net

Ettehiyatü duası meali: “Bütün duâlar, senâlar, bedenî ve mâlî ibadetler Allah Teâlâ’ya mahsustur. Ey Peygamber! Sana selâm olsun, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. (Ey Rabb’imiz)! Selâm bize ve Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.”

Fatiha Suresi meali: 1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 3- O, rahmândır ve rahîmdir. 4- Ceza gününün mâlikidir. 5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. 6- Bize doğru yolu göster. 7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

İhlas Suresi meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1. De ki: O Allah birdir. 2. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Ayetel Kürsi meali: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara suresinin 255)

İnşirah Suresi meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 1- Rasûlüm! Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2- Üzerinden kaldırıp atmadık mı o çok ağır yükünü: 3- Belini çatır çatır çatırdatan o ağır yükünü! 4- Senin ismini ve şânını yüceltmedik mi? 5- Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır. 6- Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır. 7- O halde mühim bir işi bitirdiğinde hemen başka bir mühim işe sarıl. 8- Dua ve niyazla yalnızca Rabbine yönelip yalvar!

Felak Suresi meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5. Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas Suresi meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2. İnsanların malikine, 3. İnsanların (gerçek) ilahına; 4. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. 6. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Enfal Suresi 9. ayet meali : Hani siz, Rabb’inizden yardım istiyordunuz. O da ardı ardına bin melekle yardım edeceğim diye, isteğinize karşılık vermişti.

Celcelütiye 11 meali: Bundan sonra her yönden Nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah’ın haşmeti, bizi yüceltti.

 

Hakkında tılsımlı dualar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir