Home / DUA / Dileklerin kabulü için salavat-ı şerife

Dileklerin kabulü için salavat-ı şerife

Bu salavata sabah namazından sonra (40 Gün) hangi niyetle okumaya devam edilirse o dilek yerine gelir. Bu salavat-ı şerife her gün sabah namazından sonra hangi murad ve niyet için okunmaya devam edilirse Allah’ın izniyle o dilek yerine gelir. Cenâb-ı Hak şöyle buyurur: “Şüp­he­siz ki Allah ve me­lek­le­ri, Peygamber’e çokça sa­lât ederler. Ey mü’­min­ler, siz de Oʼna sa­levât getirin ve tam bir tes­lî­mi­yet­le se­lâm ve­rin!” (el-Ah­zâb, 56) Cenâb-ı Hak ve sayılarını O’ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimiz’e devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i hatırlamalı, O’na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira “İsim, müsemmâyı celbeder.” hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizʼin yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

 

Faziletleri

Seyyid Ahmed er-Rifa’i (Kuddise Sirruhu)’ya ait salevattan biri olan bu salavat-ı şerifenin faziletleri:

  1. Bu salat (her gün sabah namazından sonra) hangi murad ve niyet için okunmaya
    devam edilirse Allah’ın izniyle o dilek yerine gelir.
  2. (12000 kere) okuyan rüyasında Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i görür.
  3. Hangi mühim sıkıntısı ve derdi için (40 sabah) devam edenin maksadı hasıl olur.

Dileklerin kabulü için çok etkili bir salavat-ı şerife

Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin bahri envârik. Ve me’dini esrârik. Ve lisâni huccetik. Ve arûsi memleketik. Ve imâmi hadratik. Ve tırâzi mülkik. Ve hazâini rahmetik. Ve tarîqi şerîatikel mütelezzizi bimüşâhedetik. İnsâni aynil vücûd. Vessebebi fî külli mevcûd. Ayni a’yâni halqıkel müteqaddimi min nûri dıyâik. Salâten tehullü bihâ uqdetî, ve tüferricu bihâ kürbetî, salâten türdîke ve türdîhi ve terdâ bihâ annâ yâ rabbel âlemîn. Adede mâ ehâta bihî ılmük. ve ahsâhu kitâbük. ve cerâ bihî qalemük. ve adedel emtâr. vel ahcâr. vel eşcâr. ve melâiketil bihâr. ve cemîi mâ haleqa mevlânâ min evvelizzemâni ilâ âhirih. Velhamdülillâhi vahdeh.

Anlamı

Ey Allah’ım! İlminin kuşattıkları, kitabının saydıkları, kalemin yazdıkları adedince, yağmur damlaları, ağaçlar, taşlar, denizlerin melekleri ve Mevla’mızın zamanın  başlangıcından sonuna kadar yarattıkları sayısınca, nurlarının deryası, sırlarının madeni, delilinin dili, memleketinin hayranlık merkezi, huzurunun imamı, mülkünün mühürlü alameti, rahmetinin hazineleri, şeriatının yolu, müşahedenin lezzetinin sahibi, varlık sıfatının ilk taayyün eden insanı, her varlığın varlık sebebi, Senin zıyanın nurundan en evvel zuhur eden ve varlık aleminde beliren mahlukatının birincisi
olan Seyyidimiz, Efendimiz ve sahibimiz olan Muhammed’e; Öyle bir salat ve selam eyle ki, onlarla düğümlerimi çözesin, sıkıntılarımı açasın ve o salat Seni de onu da razı etsin, onun sebebiyle Sen de bizden razı olasın! Bütün hamdler sadece Allah’a olsun

Okuma Zamanı ve Sayısı

Sabah Namazından Sonra 40 Sabah, Günde 1 Kere

Kaynak: Şaban-ı Şerif Risalesi (Ahmet Mahmut Ünlü) Sayfa (275-276-277)

Hayatınızdaki Değişiklikleri Şaşkınlıkla İzleyeceksiniz!

Allah’ın izniyle bakım yapılarak yaşamış olduğunuz sorunlarınızın sebebinin belirlenmesi ve sonrasında ilmi havas çalışmaları yapılarak çözümü için doğru adrestesiniz. 

Not: Tarafınıza ya da bir yakınınıza büyü yapılmış olacağından, cin musallatına maruz kalmış olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, bakım hizmeti almak için Bakım hizmeti nasıl alınır başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Tavsiye Yazılar

Sizden gelenler

http://buyunasilbozulur.net/

Bakım hizmeti nasıl alınır başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. http://tilsimlidualar.com/bakim-hizmeti-nasil-alinir/

En etkili gideni geri getirme duası başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. http://tilsimlidualar.com/en-etkili-gideni-geri-getirme-duasi/

Büyü Nasıl Anlaşılır başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. http://tilsimlidualar.com/buyu-nasil-anlasilir/

Cin Musallatı Belirtileri Neler başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. http://tilsimlidualar.com/cin-musallati-belirtileri/

Hakkında tılsımlı dualar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.