Home / Büyü Haramdır

Büyü Haramdır

Büyü yapmak günah mı ? Büyü bozdurmak günah mı ? Büyü yapmak da yaptırmak da büyük günahlardandır. Büyü yapmanın haram olduğu konusunda Ehl-i Sünnet’in müctehid imamları da ittifak etmişlerdir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) helak edici yedi günahtan kaçınılmasını, uzak durulmasının emir buyurmuştur. Bu günahlar:

  1. Allah’a ortak koşmak,
  2. Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı haksız yere öldürmek,
  3. Yetimin malını haksız yere gasp etmek, yemek,
  4. Faiz yemek,
  5. Savaştan kaçmak,
  6. Namuslu bir kadına iftira atmak,
  7. Büyü yapmak.

Büyü bozdurmak günah mı ? Kendisine büyü yapılmış kişi şeytani cinlerin kontrolü altına girdiği için kontrolü dışında tutum ve davranışlarda bulunur. Bu kişi ruhsal olarak hastadır, şeytani cinleri kontrolü altındadır. İnsanlar, nasıl ki bedensel olarak hastalandıkları zaman şifasını arıyorlar, doktora gidip tedavi oluyorlarsa, kendisine büyü yapılmış kişi de bu durumdan kurtulmak için ilmi havas çalışma desteği almalıdır. Büyü bozdurmak günah mı sorunun cevabı, kesinlikle HAYIR dır. Burada, önemli olan ehl-i sünnete uygun yaşayan, abdestinde, namazında, kesinlikle büyü yapmayan bir havas hocasından ilmi çalışma desteği almaktır.