Home / Hakkımızda

Hakkımızda

Misyonumuz, yüce dinimiz İslamiyet’in ilkelerinden taviz vermeden, insanların hayatları boyunca karşılaştıkları büyü, cin çarpması, eşler arası muhabbet, giden eşin geri getirilmesi, kısmet kapalılığı, büyü bozma başta olmak maddi manevi sorunların çözümüne yönelik ilmi çalışmalar yapmaktır.

Tarafımca sadece büyü bozma ve cin musallatından kurtarma ilmi havas çalışmaları yapılır. Siz milyon dolarlar dahi teklif etseniz büyü yapılmaz. Büyü yapmak da yaptırmak da günahtır. Fakat, maalesef insanlar nefislerine yenik düşerek büyü yapmakta, yaptırmaktadır. Yazılarımızda büyü kavramını, insanların neden büyüden medet umduklarını detaylı olarak anlattık. Büyüye maruz kalmış bazı kendi kendilerine yaptıkları çalışmalar ile büyünün etkilerinden kurtulmaya çalışırlar. Birçok yazımızda belirttiğimiz üzere büyü yapılırken kişiye şeytani cinler musallat edilir. Bu cin musallatından ve büyünün etkilerinden kurtulmak sanıldığı kadar basit değildir. Gerçek havas hocaları uzun yılların birikimi bilgi ve tecrübeye sahiptirler. Riyazat ve halvet dönemlerinden geçerler. Gerçek ilmi havas çalışmaları yapılırken özel olarak hazırlanmış bir mürekkep kullanılır. Gerçek havas hocaları ehli sünnete uygun yaşarlar, abdestinde namazında kişilerdir.

Tarafımca yazılmış 4 adet kitabım bulunmaktadır.

Çalışma desteği alabileceğiniz konular hakkında detaylı bilgi almak için “çalışmalarım” sayfasını inceleyebilirsiniz.

Hem zahiri planda, hem iç dünyasında hayal kırıklığına uğrayan modern dünyanın insanı, anlamsız ve amaçsız bir hayatın giderek daha da derinleştirdiği boşluk hissini, tek çözüm olarak pazarlanan tüketim narkozuyla bastırmaya yönlendirildi. Artık, insanoğlu daha çok tüketmek için çalışıyor; daha çok kazanmak, daha çok biriktirmek için yaşıyor.

İnsanın mesut ve mutlu olması, kalbi ve zihni meselelerini bilmesine, kavramasına, gereğini yapmasına vesile olacak mutlak hakikata varmasına bağlıdır. Beşerin fıtratında mevcut bir ihtiyaç olan “Hakk’ı arayış”, ilahi programa göre yönlendirilmezse, insanın batılı tercih edip yaşaması tabii bir sonuç olur. O bakımdan, hayata gelişinin gayesi “Hakk’ı aramak ve bulmak” olan insanın; kendisini bu aleme gönderenin (ilahi) programını bilmesi, bulması ve yaşaması şarttır.

İnsanoğlu, bu hayatta mutlu ve başarılı olmasının ancak manevi destekle sağlanabileceğini bilmelidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin hadislerinde de anlaşıldığı üzere ve Zariyat Suresi’nin 56. Ayeti’nde  bildirildiği üzere  Allah (c.c.) , insanları ve cinleri sadece kendisine kulluk ve ibadet etmeleri için yaratmıştır. Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere, bu alemde bizden farklı bir boyutta, insanların beş duyu organıyla algılayamadığı, fakat varlığı inkar edilmeyen varlıklar vardır. Büyü yapılırken şeytan ve şeytanın tayfası cinlerden faydalanılır.

İnsanoğlu, Allah’a karşı olan kulluk vazifelerini yerine getirmeden hiç ölmeyecek gibi, sadece bu dünya için yaşamaya başladığı zaman nefsinin kölesi olur. Nefsi arzuları için, en yakınındaki kişilere bile kötülük amaçlı büyü yaptırabilir.