Home / Tılsımlı Dualar

Tılsımlı Dualar

KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANAN TILSIMLI DUALAR İLE SORUNLARINIZA ÇÖZÜM, HASTALIKLARINIZA ŞİFA BULABİLİRSİNİZ

Tarafımızca yapılan tılsımlı dualar, cin musallatının ortadan kaldırılması, büyü bozma (büyü nasıl bozulur),  vs alanlarında yaptığımız vefk çalışmaları konusunda bilgi vermeden önce kısaca Havas İlminden ve insanoğlunun hayatı boyunca neden bu ilme ihtiyaç duyduğundan bahsedelim. (büyü bozma, büyü nasıl bozulur, cin musallatından kurtulma, kısmet açma, evlilik kısmeti, iş kısmeti, giden eşin geri getirilmesi, eşler arası muhabbet, bolluk bereket tılsımı gibi pek konuda ilmi Havas çalışma desteği almak için 0532 162 74 24 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz)

tılsımlı dualar

 

Evren, büyük bir insandır ve insan da küçük bir evren. Evrende bir atmosfer olduğu gibi, insanda da bir atmosfer vardır. İnsanın atmosferi de ruhtur. Evrenin atmosferini oluşturan katmanlardan birisi olan ozon tabakasının incelmesiyle hayat çekilmez bir hale gelir; yırtılmasıyla da evrende hayat biter. İnsanoğlunun ruh atmosferi de, ozon tabakası gibi zamanla dış etkilerle incelip yıpranır, meteorların veya zararlı ışınların baskısına uğrar gibi, bilip de göremediğimiz cinlerin, şeytanların ve büyülerin saldırısına uğrar. Ayrıca, hayatımızda yapmış olduğumuz bazı hatalı davranışlardan dolayı, atmosferin delindiği gibi, ruhumuz da delinir, zarar görür. Ruhumuzu, bilip de göremediğimiz  cinlerin, şeytanların ve büyülerin saldırısından  koruyan en önemli etken ise, evrene yayılan ve pozitif enerji üreten, Allah katında ilk oluşan, tılsımlı dualar ı kapsayan Havas İlmi’dir. Allah (c.c.) Adem Aleyhisselam’ı yaratınca tılsımlı dualar – Havas İlmi’ni ona öğretmiştir. Tılsımlı dualar ı ve vefk çalışmalarını kapsayan Havas İlmi sırasıyla bütün peygamberlere miras olarak geçmiştir.

Tılsımlı dualar dan, Havas İlmi’nden kastedilen, melekleri ve ruhani görevlileri harekete geçirmek ve bu suretle insanlara yardımcı olmak, manevi olarak tedavi etmektir.

İnsanoğlunun hayatı boyunca büyüye başvurmadığı konu yok gibidir. Peki, birçoğumuzun kafasını kurcalayan bir soru vardır: Büyü gerçekten tesirli midir? Büyünün insanlar ve olaylar üzerinde iddia edildiği gibi tesiri var mıdır?

“(Büyü yapmak için) düğümlere üfleyen kadınların şerrinden…” (Felak Sûresi)

“Halk, zevc ile zevceyi birbirinden ayıran şeyleri o ikisinden (Harut ile Marut’tan) öğreniyorlardı.” (Bakara Sûresi, 102)

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere büyünün tesiri vardır. Hatta, Peygamber Efendimize de (sav) büyü yapıldığı, kendilerinin bundan rahatsız olduğu ve Felak ile Nâs Sûreleri’nin bunu ortadan kaldırmak için indiği, pek çok tefsir kitabında yer almaktadır.

Havas İlmi, Kur’ân ve sünnet üzeri, tılsımlı dualar ve vefk çalışmaları ile yapılan manevî bir tedavi şeklidir. Tılsımlı dualar ve vefk çalışmaları ile yapılan Havas İlmi Allah Rasûlü’nün (S.A.V)’in tedavi şeklidir.

Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar gibidirler, onların kendilerine has yöntemleri vardır.

Tılsımlı duaları ve vefk çalışmalarını kapsayan Havas İlmi ile meşgul olan alimlerden birisi de büyük İslam İmamı Muhammed Gazali Hazretleri’dir. Havassül Kur’an ve El Evfak gibi muazzam eserleri vardır. Bu ilmin gerçek uzmanı kişiler pek çok çaresiz hastalıkları Allah’ın izni ile şifaya kavuşturur, birbirlerine dargın olan kimseleri barıştırır ve kötü amaçla Allah’nın razı olmadığı konularda birleşmiş kötü niyetli  kişileri birbirinden ayırır.

Havas İlmi, İslami bir ilimdir. Kesinlikle, Kabala gibi şeytani ilimlerle karıştırılmamalıdır. Tılsımlı dualar ı, Havas İlmi’ni atalarımız da kullanmıştır. Osmanlı Padişahlarının kıyafetlerini, kılıçlarını, hançerlerini, miğferlerini, mühürlerini vs incelediğimiz zaman hepsinde tılsımlı dualar, vefkler görürüz. Topkapı sarayında Efendimizin (S.A.V.) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin kutsal emanetleri sergileniyor. Kılıç, kalkan ya da elbiselerinde Ayet, tılsımlı dualar ya da vefkler vardır.

Havas İlmi, tılsımlı dualar, vefkler ile yapılan çalışmalar haram mıdır? “Ameller, niyetlere göredir”. Örneğin; eşleri birbirinden ayırmak maksadı ile yapılan bir çalışma haramdır. Fakat, adam bir hayat kadını bulmuş, eşini çocuklarını ihmal ediyor, eşini dövüyor, çocukları ile ilgilenmiyor… Bu durumda, bu adamı bu kadından soğutmak, ayırmak amaçlı tılsımlı dualar ve vefkler ile yapılan bir çalışma, sevaptır.  Herkesin evinde bıçak var, bıçak ile  adam öldürülüyor diye, bıçak haramdır diyebilir misiniz?.. Ne niyetle kullandığınız önemlidir.

Bizim toplumuzda tılsımlı dualar ı içeren Havas İlmi küçümseniyor. Bu yüzden bizim birçok alimlerimizin yazdığı kitaplar, kilitli kasalarda çürümeye terk ediliyor ya da dış ülkelere kaçırılıyor. Bugün, Nostradamus denilen kahinin kehanetlerini Muhiddin-i Arabi Hazretleri’nin kitaplarından çaldığı bilinmektedir. Batılı büyük devletler, cinleri istihbarat birimlerinde kullanmaktadır ve bunlar belgelenmiştir. Metafizik ilmi dediğimiz ilim, tılsımlı dualar, Havas İlmi’nin çağdaşıdır aslında. Havas İlmi çalışmalarının içerisinde Kur’an-ı Kerim’den Ayetler, tılsımlı dualar, Hadisler, Kur’an ayetlerin belli bir ebced hesabıyla yapılmış çalışmaları, melek ve ruhani ilimlerinden başka hiçbir şey yoktur. Bunları taşımanın da hiç kimseye zararı olmadığı gibi aksine sonsuz faydaları vardır.

Tarafımızca Yapılan Havas İlmi Çalışmaları

Yapılan bu çalışmalarda, orijinal safran ile tarafımızca hazırlanan mürekkep kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen konuların dışında, daha pek çok konuda tılsımlı dualar ile hazırlanan vefk çalışmaları yapılmaktadır, çalışma desteği almak için 0532 162 74 24 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz, bu konuda detaylı bilgi için çalışmalarım sayfasına tıklayın ÇALIŞMALARIM.

Site Ekle