Home / DUA / Hz. Ali’nin ism-i azam duası

Hz. Ali’nin ism-i azam duası

HZ ALİ (RA)’NİN TAVSİYE ETTİĞİ İSM-İ AZAM DUASI . İlmin kapısı Hz. Ali (ra) Efendimiz’in, dilek ve isteklerin kabul olması için tavsiye ettiği okuma terkibini aşağıda sizlerle paylaşacağız. Dua, müminin en önemli silahıdır. Eğer dua; ihlas, ısrar, devamlılık ve şiddetli bir istekle birlikte yapılır ve koşulları yerine getirilirse, duacının her istediğini elde ettiği ve bağlı kapıların kendisine açıldığı görülür. “Kün fe yekün. O, ol der, o da oluverir.” ( Hz. Ali’nin ism-i azam duası )

Hz. Ali (ra) Efendimiz bir gün bir sahabeye şöyle söylemiştir “Allah’ın İsm-i Azam’ı ile dua etmek istersen; Hadid suresinin baş tarafından 6 ayet ve Haşr suresinin sonunu oku ve sonra de ki: “Ey O böyle olan ve O’ndan başka böyle bir şey olmayan zat! Senden bana şöyle yapmanı (dileğinizi söyleyin) isterim.” (O diye bahsettiği Allâh (CC)’dir). Hz Ali efendimiz yine buyuyor ki “Vallahi bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim”

Hz. Ali’nin ism-i azam duası

İşte bu çok etkili dua için okumanız gereken ayetler:

HADİD SURESİ

1-Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ardı, ve huvel azîzul hakîmu.
2-Lehu mulkus semâvâti vel ardı, yuhyî ve yumîtu, ve huve alâ kulli şey’in kadîrun.
3-Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtınu, ve huve bi kulli şey’in alîmun.
4-Huvellezî halakas semâvâti vel ardafisitteti eyyâmin summestevâ alel arşi, ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîrun.
5-Lehu mulkus semâvâti vel ardı, ve ilâllâhi turceul umûru.
6-Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyli ve huve alîmun bi zâtis sudûri.

HAŞR SURESİ

21-Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâhi, ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûne.
22-Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîmu.
23-Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, elmelikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbiru, subhânallâhi ammâ yuşrikûne.
24-Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ardı ve huvel azîzul hakîmu.

Bu uygulamanın sayısı yok ama 7 defa okumanız ve bu okumaya 7 gün devam etmeniz uygun olacaktır.

Hayatınızdaki Değişiklikleri Şaşkınlıkla İzleyeceksiniz!

Allah’ın izniyle bakım yapılarak yaşamış olduğunuz sorunlarınızın sebebinin belirlenmesi ve sonrasında ilmi havas çalışmaları yapılarak çözümü için doğru adrestesiniz. 

Not: Tarafınıza ya da bir yakınınıza büyü yapılmış olacağından, cin musallatına maruz kalmış olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, bakım hizmeti almak için Bakım hizmeti nasıl alınır başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Tavsiye Yazılar

Sizden gelenler

(www.buyunasilbozulur.net)

Hz. Ali’nin ism-i azam duası , hz ali nin ismi azam duası , hz alinin tavsiye ettiği ismi azam duası , hz ali ismi azam duası , hz ali ismi azam , hz alinin öğrettiği ismi azam duası , ismi azam hz ali .

Hakkında tılsımlı dualar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.